Luonnetesti/kuvaus

 Luonnetestitulos 16.4.2011

Toimintakyky:  +1 Kohtuullinen. Terävyys:  +3 Kotuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Puolustushalu:  +3 kohtuullinen, hillitty. Taisteluhalu:  +2 Kohtuullinen. Hermorakenne:  +1 hieman rauhaton. Temperamentti:  +3 Vilkas. Kovuus:  +1 Hieman pehmeä. Luoksepäästävyys:  +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin. Laukauspelottomuus:  +++ Laukausvarma Tulos: 174

MH-luonnekuvaus 11.6.2011 

1 a KONTAKTI tervehtiminen ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1 b KONTAKTI yhteistyö lähtee mukaan halukkaasti kiinnostuu TO:sta
1 c KONTAKTI käsittely hyväksyy käsittelyn
2 a LEIKKI1 leikkihalu leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
2 b LEIKKI1 tarttuminen tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
2 c LEIKKI1 puruote ja taisteluhalu tarttuu viiveellä – irrottaa/pitää, ei vedä vastaan
3 a TAKAA-AJO 1. kerta aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
3 b TARTTUMINEN 1. kerta tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia
3 a TAKAA-AJO 2. kerta aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
3 b TARTTUMINEN 2. kerta tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa 
4 AKTIVITEETTITASO tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen
5 a ETÄLEIKKI kiinnostus tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
5 b ETÄLEIKKI uhka/agressio ei osoita uhkauseleitä
5 c ETÄLEIKKI uteliaisuus saapuu avustajan luo suoraan ilman apuja
5 d ETÄLEIKKI leikkihalu ei leiki – osoittaa kiinnostusta
5 e ETÄLEIKKI yhteistyö kiinnostuu leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta
6 a YLLÄTYS pelko ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
6 b YLLÄTYS puolustus/agressio osoittaa useita uhkauseleitä
6 c YLLÄTYS uteliaisuus menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin
6 d YLLÄTYS jäljellejäävä pelko ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6 e YLLÄTYS jäljellejäävä kiinnostus ei osoita kiinnostusta haalariin
7 a ÄÄNIHERKKYYS pelko väistää kääntämättä pois katsettaan
7 b ÄÄNIHERKKYYS uteliaisuus menee räminälaitteen luo ilman apua
7 c ÄÄNIHERKKYYS jäljellejäävä pelko pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
7 d ÄÄNIHERKKYYS jäljellejäävä kiinnostus ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
8 a AAVEET puolustus/agressio osoittaa useita uhkauseleitä
8 b AAVEET tarkkaavaisuus tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
8 c AAVEET pelko on enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
8 d AAVEET uteliaisuus menee katsomaan ilman apuja
8 e AAVEET kontaktinotto aaveeseen ottaa itse kontaktia avustajaan
9 LEIKKI2 leikkihalu leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
9 LEIKKI2 tarttuminen tarttuu esineisiin viiveellä tai etuhampailla
10 AMPUMINEN kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen